Задаци

Задатак Радне групе за сузбијање недозвољене трговине је израда Плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине одређеним производима (чији се промет одвија једним делом ван легалних токова пословања) који се сачињава у непосредној сарадњи са надлежним инспекцијским и другим државним органима, чиме се доприноси повећању размене обима информација и података, обезбеђује виши квалитет координације и комуникације између инспекцијских органа, врши унапређење нивоа контроле надзираних привредних субјеката, сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за сузбијање недозвољене трговине функционише у саставу: 

 1. Љубинка Максимовић, руководилац радне групе, Пореске управa, Министарство финансија;
 2. Лидија Стојановић, заменик руководиоца радне групе,помоћник министра у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор тржишне инспекције;
 3. Маргита Ристић, секретар радне групе, виши порески инспектор Пореске управе, Министарство финансија; 
 4. Драгица Јовановић, начелник Инспекције поштанских услуга, Министарство трговине, туризм
 5. Слађана Панић Срдић, начелник Одељења Граничне ветеринарске инспекције Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 6. Драган Пенезић, председник Одбора за борбу против недозвољене трговине, Савет страних инвеститора;
 7. Дејан Милојевић, главни полицијски инспектор Службе за сузбијање криминала Одељења за сузбијање привредног криминала, Министарство унутрашњих послова;
 8. Љубиша Перић, начелник Сектора Пореске полиције, Пореска управа, Министарство финансија;
 9. Снежана Лојаничић, координатор у Сектору за контролу Пореске управе, Министарство финансија;
 10. Сара Срдић, в.д. помоћника директора Сектора за тарифске послове, Управа царина, Министарство финансија;
 11. Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину, Привредна комора Србије;
 12. Драгана Илић, правни саветник за сарадњу са привредом, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);
 13. Амалија Павић, заменик извршног директора, Америчка привредна комора (AmCham);
 14. Анђела Видулић, Јединица за подршку Координационој комисији

Извештаји