Задаци

Задатак радне групе су усклађивање и координација две или више инспекција, у поступцима инспекцијских надзора на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије, као и контроле законитости рада привредних субјеката, као и сарадња и размена информација са другим инспекцијама, на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије.

Координација рада остварује се кроз састанке радне групе, али и појединачну сарадњу инспекцијских служби, а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за сузбијање неформалног рада ("рада на црно") функционише у саставу: 

 1. Милан Цветков, Руководилац радне групе, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 2. Маја Илић, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења за студијско-аналитичке послове, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 
 3. Весна Јовановић, секретар радне групе, координатор за анализу и унапређење инспекцијског надзора, Одељење за студијско-аналитичке послове, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 4. Љубинка Максимовић,  Сектор за контролу, Пореска управа;
 5. Драган Гајић, руководилац Групе за сузбијање сиве економије, Сектор тржишне инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
 6. Ратка Вушуровић, координатор-туристички инспектор, Сектор туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
 7. Миодраг Андрић, спортски инспектор, Одсек за инспекцијске послове у спорту, Министарство омладине и спорта;
 8. Соња Фирст, републички грађевински инспектор, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 9. Биљана Витковац-Јанковић, републички инспектор за друмски саобраћај, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 10. Марија Шиљић, шеф Одсека за радне односе Одељења за односе са запосленима Сектора за људске ресурсе  Министарства унутрашњих послова;
 11. Јасмина Радовановић, правни саветник за односе са привредом, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);
 12. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији

Извештаји