Надлежност

У Одељењу за инспекцију опреме под притиском обављају се послови инспекцијског надзора према Закону о енергетици, Закону о ефикасном коришћењу енергије, Закону о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника, Закону о тржишном надзору и другим законима и прописима из области опреме под притиском.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ

Правилници

Детаљније